Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

Artykuły

Dostawa elementów platform pływających

W dniu 25.03.2013 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych ?Drapolicz? z siedzibą w Krynicy Morskiej 82-120, ul. Żołnierzy 1A/C (adres korespondencyjny: Biuro SOPW ?Drapolicz?, ul. Wita Stwosza 32/1, 80-312 Gdańsk, tel./fax. 58 341 45 36), zwane dalej ?Zamawiającym?, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr:

POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym?
ogłasza:
PRZETARG W TRYBIE ART. 70? ? 705 KODEKSU CYWILNEGO 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na dostawę:
elementów platform pływających, które posłużą do budowy dwóch wysp pływających.

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdfogloszenie_platformy_przetarg.pdf
pdf
ENOTICES_Drapolicz-2013-041633-F02-PL.pdf
pdfzalacznik_nr_1_specyfikacja_techniczna_przedmiotu_zamowienia_platformy.pdf
pdfzalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_platformy.pdf
pdfzalacznik_nr_3_wzor_umowy_platformy.pdf

Wybór oferty

pdfwybor_oferty_platformy.pdf

projekt-logo

Obserwuj nas na