Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

Artykuły

Usługa zakupu i montażu bud lęgowych dla ptaków

W dniu 30.01.2014 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych ?Drapolicz? zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

Usługę zakupu i montażu bud lęgowych dla ptaków

w ramach projektu ?Czynna ochrona 5 gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 i w 7 gminach LGR" który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

pdfzapytanie_ofertowe_zakup_i_montaz.pdf
doczalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_budy.doc
doczalacznik_nr_3_wzor_umowy_budy.doc

Wybór oferty

pdfwybor_oferty_budki.pdf

poryby-logo1

Obserwuj nas na