Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

Kartoteka Pomorskiego Regionu Ornitologicznego

    W grudniu 2010 grupa inicjatywna (G15) wbrew powszechnym tendencjom, na przekór ogólnopolskim trendom postanowiła połaczyć w jedno trzy dawne regiony ornitologiczne - Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe i Pomorze Gdańskie - powołując Pomorski Region Ornitologiczny. Inicjatywa w swoim założeniu ma zintegrować poszczególne grupu i indywidualnych obserwatorów w obszarze działania, pomoć w koordynowaniu regionalnych akcji faunistycznych i planowo gromadzić dane faunistyczne. Na bazie regionu zbudowano elektroniczną platformę do gromadzenia informacji (Kartotkę Pomorskiego Regionu Ornitologicznego). 

     Kartoteka gromadzi dane faunistyczne ważne w skali regionu. Wykaz gatunków o których zbierane są informacje wraz z bazą znajdują się w pliku excel, która jest do pobrania powyżej. Gromadzone są głównie informacje o: rzadkich i nielicznych gatunkach lęgowych, pojawach wybranych nielęgowych gatunków oraz o dużych koncentracjach ptaków. Gromadzimy także dane o terminach przylotów i odlotów gatunków pospolitych oraz o nietypowych pojawach fenologicznych. Obserwacje zapisywane są według schematu: gatunek, data (rok-miesiąc-dzień), obserwator (-rzy), miejsce stwierdzenia, najbliższa miejscowość, opis biotopu, ilość osobników (wiek i płeć jeśli znane), ewentualne uwagi (np. kryteria lęgowości).

       Każdy obserwator przekazując swoje dane do Kartoteki Pomorskiego Regionu Ornitologicznego wyraża zgodę na ich wykorzystanie w przygotowywanej monografii Regionu Pomorze. W przypadku wykorzystania danych do innych celów (np. opracowania cząstkowe, dotyczące wybranych gatunków lub obszaru) obserwatorzy będą każdorazowo proszeni o udzielenie zgody na wykorzystanie ich danych. W przypadku opublikowania obserwacji, szczegółowe dane będą sygnowane nazwiskiem obserwatora. Poniżej przedstawiamy obszar działania Pomorskiego Regionu Ornitologicznego.

PRO-mapa-do-aktualności

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE KARTOTEKI

kartoteka

kartoteka50

mapa50 

Sowy Mierzei Wiślanej

We wrześniu 2011 roku po spotkaniu członków Stowarzyszenia Drapolicz i Stowarzyszenia Ochrony Sów (SOS) powstał pomysł na wspólny projekt Akcja Sowy Mierzei. Celem wspólnej akcji było poznanie składu gatunkowego i dynamiki przelotu sów nad Mierzeją Wiślaną. Od 28 października do 18 listopada 2011 roku Stowarzyszenie Ochrony Sów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz zorganizowało pilotażowy obóz obrączkarski w Przebrnie, niewielkiej miejscowości położonej przed Krynicą Morską.

Na łąkach przy ulicy Wiejskiej rozstawiono 200 metrów sieci, przegradzając tym samym całe łąki leżące nad Zalewem Wiślanym. W trakcie trwania obozu schwytano 102 sowy (94 uszatki oraz 8 uszatek błotnych). Dwie uszatki posiadały zagraniczne obrączki: z Litwy i Łotwy. Uzyskane wyniki potwierdzają ogromne znaczenie tego obszaru w okresie migracji dla tej grupy ptaków. Mimo małego rozgłosu w akcji wzięło udział aż 45 wolontariuszy. Był to pilotażowy rok a zapoczątkowana współpraca dwóch stowarzyszeń wpisze się na stałe w działania prowadzone na Mierzei Wiślanej.

Podkategorie

STWÓRZ Z NAMI WIEŻĘ

Dowiedz się więcej

Polecamy

polec lanius

Obserwuj nas na